Welkom

Welkom op de site van Niftrik.

Deze site wordt u aangeboden en onderhouden door de Leefbaarheidsgroep.

 
 

Laatste 5 berichten

Afval in Wijchen vanaf juni 2018 onder de grond.
2017-02-23
Afval in Wijchen vanaf juni 2018 onder de grond.

Afval in Wijchen vanaf juni 2018 onder de grond

WIJCHEN - Vanaf de zomer van 2018 moeten Wijchenaren hun restafval zelf wegbrengen. Dan wordt in Wijchen het zogeheten omgekeerd inzamelen ingevoerd. Dat heeft de Wijchense gemeenteraad deze week vastgesteld. De ingangsdatum van het nieuwe inzamelsysteem is 1 juni 2018. Wethouder Agnes Schaap deed aanvankelijk het voorstel al op 1 januari over te gaan, maar dat vond een meerderheid van de raad te snel.

Een meerderheid van CDA, PvdA en Kernachtig Wijchen schoof de invoering een halfjaar op om meer tijd te nemen voor voorlichting van inwoners. De andere partijen vinden het onzin om dit uit te stellen, omdat het volgens wethouder Agnes Schaap ook op 1 januari zonder problemen kan worden ingevoerd.

De hele raad erkent wel dat zorgvuldigheid is geboden. Er gaat immers flink wat veranderen. Wijchenaren kunnen straks alleen herbruikbare stoffen aan de straat zetten. Bewoners krijgen hiervoor drie containers: voor gft, voor papier en voor plastic en blik. Restafval moeten ze dan in een zak zelf naar een ondergrondse container brengen. Er wordt dan per storting betaald. De achterliggende gedachte is dat mensen dan nog beter afval gaan scheiden.

Discussie 

Vooral de plekken voor de ondergrondse containers moeten zorgvuldig worden gekozen. Dat zogeheten locatieplan leverde bij de invoering van deze inzamelmethode in Druten en Beuningen discussie op. Niet zo gek, want 'niemand wil zo'n ding voor de deur', aldus Willy Brink van de Wijchense D66.

De raad heeft ook afgesproken dat bewoners van het buitengebied mogen kiezen in welke container ze hun restafval storten. In de dorpen krijgen mensen met hun afvalpas juist toegang tot een specifieke container. Voor bewoners van hoogbouw die geen plek hebben voor de containers komt een uitzonderingsregeling, zoals kleine vervangende bakjes of kortingen op het storten van restafval.

Ondergrondse container in de Antonlaan in Zeist.


Provincie moet altijd 'ja' zeggen tegen windmolens
2017-02-22

Provincie moet altijd 'ja' zeggen tegen windmolens.


ARNHEM - Een tegenvaller voor tegenstanders van windmolens: de provincie Gelderland is verplicht in grote delen van de provincie mee te werken aan de bouw van windmolens als bedrijven daar om vragen.   

 

Gedeputeerde Jan-Jacob van Dijk (CDA) baalt van die uitkomst van een juridisch onderzoek. Hij wil wel degelijk dat er windmolens komen, maar hij wil die alleen bouwen in samenspraak met omwonenden. De verplichting geldt niet voor de bebouwde kommen, natuurgebieden en een laagvliegroute in de Achterhoek.  

Verzet

Van Dijk denkt dat het van bovenaf opleggen van windmolens niet werkt. Hij verwijst naar de situatie in De Bijvanck in Angerlo, waar een plan voor vier windmolens wel op die manier tot stand komt. Dat heeft geleid tot grote verdeeldheid onder de bewoners en veel verzet. Van Dijk wil niet dat er in Gelderland nog meer Angerlo's komen.

Geen 'nee' meer

Toch is de kans daarop groter geworden. De huisadvocaat van de provincie stelt na een juridisch onderzoek dat provincies mee moeten werken als bedrijven zich tot hen richten. Dat kunnen bedrijven doen als een gemeente niet wil meewerken. Van Dijk dacht tot dusver dat hij nee kon zeggen als er genoeg windmolenplannen in Gelderland bestaan. Die plannen zijn er: in 2020 moeten er 70 tot 80 grote windmolens staan, genoeg voor 230,5 megawatt.  

Als mensen geen windmolens willen, wat dan wel? Biovergisters? Zonnepanelen?

Jan-Jacob van Dijk

De huisadvocaat stelt echter dat de provincie altijd mee moet werken en een inpassingsplan moet maken, waarmee een gemeente overruled wordt. Van Dijk is niet blij met het extra wapen dat hij zo in handen krijgt om windmolens mogelijk te maken. ,,Het maakt mijn werk juist lastiger. Iedereen in Gelderland krijgt te maken met de overgang naar duurzame energie. We moeten die overgang samen maken. Als mensen geen windmolens willen, vraag ik: wat dan wel? Biovergisters? Zonnepanelen? Die vraag kan ik niet stellen als mensen weten dat ik uiteindelijk mee moet werken aan windmolens.''

Draagvlak

Van Dijk zegt dat hij draagvlak onder de bevolking van groot belang vindt. ,,Dat betekent niet dat ik wacht tot de laatste tegenstander overtuigd is. Maar ik weet wel dat het met onwillige honden het slecht hazen vangen is.''

Van Dijk gaat met andere gedeputeerden aan de Tweede Kamer vragen om de wet te wijzigen en de verplichting tot meewerken te schrappen. 

Een windkaart laat zien waar windenergie het beste gewonnen kan worden.


Agnes Schaap voorgedragen als nieuwe burgemeester
2017-02-10

Agnes Schaap voorgedragen als nieuwe burgemeester van Renkum!!!!


De Renkumse gemeenteraad heeft bekendgemaakt Agnes Schaap aan te bevelen als nieuwe burgemeester van de gemeente Renkum. De Kroon moet haar nog officieel benoemen.

Agnes Schaap voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Renkum.

De gemeenteraad is van mening dat Agnes Schaap (1958) met haar authentieke, verbindende en evenwichtige persoonlijkheid de persoon is om gemeente Renkum te begeleiden op weg naar de toekomst.

Agnes Schaap heeft ruime bestuurlijke ervaring als bestuurder van een zorginstelling. Daarvoor was zij directeur van diezelfde zorginstelling. Gedurende 10 jaar is zij raadslid geweest in de gemeente Wijchen, waar zij momenteel als wethouder werkzaam is. Een functie die zij zal neerleggen wanneer zij benoemd wordt tot burgemeester van Renkum. Hiermee kiest Renkum voor de eerste keer voor een vrouwelijke burgemeester.

Agnes Schaap volgt Hein Bloemen op, die vorig jaar als waarnemer is benoemd na het vertrek van Jean Paul Gebben.

De nieuwe burgemeester wordt op 12 mei 2017 geïnstalleerd. 


Extra controles op loslopende honden in Wijchen
2017-02-09
Extra controles op loslopende honden in Wijchen!!!!!

 

Extra controles op loslopende honden in Wijchen

WIJCHEN - De gemeente Wijchen voert de komende tijd extra controles uit op loslopende honden en het opruimen van hondenpoep. Bij de gemeente kwamen daar de afgelopen tijd meerdere klachten over binnen.

Afbeeldingsresultaat voor hondenpoep

Honden mogen namelijk alleen loslopen in het zogeheten losloopgebied. Baasjes die zich niet aan deze regel houden, krijgen een boete van 90 euro.Hetzelfde geldt als ze de hondenpoep niet opruimen. Circa één op de vijf Wijchense huishoudens heeft een hond.

Afbeeldingsresultaat voor hondenpoep

 


Peter-Fonzel und Rubina
2017-02-06
Peter-Fonzel und Rubina wir Heiraten!!!!


Bermen Niftriksestraat zijn opgeleverd
2017-01-28
Bermen Niftriksestraat zijn opgeleverd.

Namens de Leefbaarheidsgroep en de bewoners van Niftrik willen wij de Gemeente bedanken voor de snelle aanpak van de bermen aan de Niftriksestraat. En Willem Hendriks voor de uitvoering.