Welkom

Welkom op de site van Niftrik.

Deze site wordt u aangeboden en onderhouden door de Leefbaarheidsgroep.

 
 

Laatste 5 berichten

Riktoernooi in Niftrik
2017-10-22
Riktoernooi in de Niftrikse Waayershof!!!!

Afbeeldingsresultaat voor spel met kaarten

Zaterdag 28 oktober organiseert kaartclub Waayershof te Niftrik het jaarlijks riktoernooi. Aanmelden voor dit eendaagse evenement kan tot 23 oktober.

Het toernooi begint om 10.00uur. Er worden twee rondes gespeeld(16 spelletjes) waarna de lunch volgt. Na de lunch worden er nog twee rondes gespeeld. Om ongeveer 16.00 uur  kan de eindstand worden opgemaakt en zullen de prijzen uitgereikt worden. Iedereen is welkom, ook minder validen kunnen in de Waayershof terecht.

Deelname kost 10 euro, wie informatie wil en zich aanmelden, kan contact opnemen met de organisator.

M van Heumen tel.024-7851279.

Afbeeldingsresultaat voor rikken


Plannen voor wind en zon in Wijchen
2017-10-22
Wind in Wijchen!!!

Plannen voor wind en zon in Wijchen

 

 

 

 

 

Wind in Wijchen heeft 5 oktober een eerste plan ingediend bij de gemeente Wijchen om samen met burgers en lokale bedrijven, een wind- en zonnepark te ontwikkelen bij bedrijventerrein Bijsterhuizen. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, komt straks bij ruim 7.500 huishoudens en bedrijven lokaal opgewekte groene stroom uit het stopcontact.

Het voorstel van Wind in Wijchen gaat uit van twee of drie windmolens langs de Wetering. Deze locatie is gekozen na zorgvuldig onderzoek. Uit een quick scan in 2014 in opdracht van gemeente, komt de omgeving van bedrijventerrein Bijsterhuizen als één van de drie locaties voor windenergie in Wijchen naar voren. Ook eigen onderzoek door Wind in Wijchen laat zien dat dit een uitermate geschikte plek is voor de opwekking van duurzame energie. Met 2 of 3 windmolens kan jaarlijks tussen 18 en 20 GWh energie worden opgewekt. Dit is genoeg om 5.800 huishoudens van wind-stroom te voorzien en brengt Wijchen een stap verder richting energieneutraliteit.

De ambities van Wind in Wijchen gaan verder. “De locatie die we op het oog hebben, is ook heel geschikt voor opwekking van energie uit zon”, zegt Pim de Ridder van Wind in Wijchen. Met zonnepanelen op bedrijfsdaken, op landbouwgrond en in waterbekkens bij Bijsterhuizen, kan nog eens 6,9 GWh aan duurzame energie worden opgewekt, zo heeft Wind in Wijchen becijferd. De totale energieproductie per jaar met zon en wind komt dan op ruim 26 GWh. Dit is gelijk aan duurzame elektriciteit voor 7.500 Wijchens huishoudens per jaar.

Natuurlijk is ook wethouder Burgers geïnteresseerd Wind in Wijchen

De combinatie van wind en zon op één plek heeft meer voordelen. De Ridder: ‘We hoeven maar één kabel aan te leggen om de stroom van de windmolens en de zonnepanelen aan het elektriciteitsnet te leveren. Het levert een forse besparing in aanlegkosten op. Bovendien maak je op deze manier optimaal gebruik van de weersomstandigheden. Op het moment dat de zon schijnt, wek je zonne-energie op. Bij minder weer, maak je gebruik van de wind om bij te dragen de elektriciteitsbehoefte van Wijchen.’

Wind in Wijchen zet zich in voor brede participatie van burgers en lokale bedrijven. ‘Iedereen in Wijchen moet mee kunnen profiteren, dus niet alleen de grondeigenaren, de leverancier of de eigenaar van de windmolens en zonnepanelen’, stelt Elly Jaspers van Wind in Wijchen. ‘We willen straks aan alle Wijchenaren groene stroom aanbieden tegen een gunstig tarief. Daarnaast nodigen we burgers en lokale bedrijven uit om mee te investeren in het project, bijvoorbeeld via aandelen of obligaties. Voor hun bijdrage krijgen ze een gunstig rendement en dragen ze bij aan de verduurzaming van ons dorp. Ook bedrijven kunnen dan groencertificaten afnemen, om aan de energiedoelstellingen te voldoen.”

Om de plannen te kunnen realiseren is nu eerst groen licht van de gemeente nodig. De hoop is dat de Wijchense raad nog dit jaar het voorstel van Wind in Wijchen in stemming zal brengen. ‘Als de raad ons voorstel steunt, kunnen we aan de slag om met z’n allen eigen duurzame energie voor Wijchen te realiseren’, zegt Jaspers. ‘De eerste stap is dan het bestemmingsplan en vergunningen rond krijgen. Ook zullen we, zoals de Gedragscode Windenergie Wijchen voorschrijft, samen met burgers en lokale bedrijven het plan verder uitwerken.’

Download hier het Startdocument windpark Bijsterhuizen (5 oktober 2017) van Wind in Wijchen.


Internationale Dag van de Rechten van het Kind
2017-10-17

cid:image002.jpg@01D34739.673F8380

 

Het is weer bijna zover. Op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, deelt burgemeester Hans Verheijen weer lintjes uit aan kinderen die iets bijzonders hebben gedaan voor anderen of voor de samenleving. Helpt u ons mee zoeken naar deze kanjers? U kent misschien in uw omgeving wel een held die een lintje verdient.


Wie worden de helden van 2017?
De gemeente Wijchen is trots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen. Kinderen die iets doen voor een goed doel. Kinderen die iets betekenen voor hun medemens, in welke vorm dan ook. Veel kinderen en jongeren doen goede dingen, soms valt het niet eens op. Zij zijn een voorbeeld voor anderen en mogen best eens in de schijnwerpers staan. En daarom verdienen zij een lintje! Iedereen die een kind of een jongere kent die voor een lintje in aanmerking komt, mag hem of haar aanmelden. Dat kan tot en met 7 november aanstaande. Meer informatie en aanmelden via onze website.

Hartelijk dank voor uw hulp.

Download hier de poster


Kerkberichten
2017-10-13

Kerkberichten gemeente Wijchen 11 oktober 2017


https://cdn.nieuws.nl/media/sites/379/2017/10/09100238/Kerkberichten-Wijchen-111017.jpg


Controle hondenbelasting
2017-10-04
Controle hondenbelasting!!!!

Controle hondenbelasting

Heeft u één of meer honden? Dan moet u jaarlijks hondenbelasting betalen. Het is belangrijk dat u bij aanschaf van een hond zelf binnen 14 dagen aangifte doet. Niet iedereen weet dit en soms wordt het wel eens vergeten. Van 10 oktober tot en met 31 december controleert de gemeente daarom op de aangifteplicht van de hondenbelasting

  Wie controleert er?

De controleurs van Munitax voeren de controles uit. Het is mogelijk dat een controleur in deze periode ook bij u aanbelt. Natuurlijk kunnen de controleurs zich legitimeren met een legitimatiebewijs dat zij van Munitax hebben gekregen. Bent u niet thuis? En vermoedt de controleur dat u een hond heeft waarvoor geen aangifte is gedaan? Dan laat hij een aangifteformulier in uw brievenbus achter. U bent verplicht dit formulier in te vullen en terug te sturen. Ook als u geen hond heeft.

Hoe geef ik mijn hond aan?

Op www.munitax.nl kunt u uw hond aangeven. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. U kunt ook een aangifteformulier bij Munitax opvragen. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 024 678 09 62.


Blijft gemeente Wijchen plastic afval scheiden.
2017-09-24
Blijft gemeente Wijchen plastic afval scheiden????

Blijft gemeente Wijchen plastic afval scheiden?

 

 

 

 

 

 

 

 

Een recent onderzoeksrapport van het Centraal Planbureau naar het effect op het milieu van het recyclen van plastic afval laat zien dat dit erg gering is. In een bericht van het CPB gepubliceerd op 20 september 2017 (zie hierna) roept deze de overheid op om niet nog meer verpakkingen in te zamelen maar te kijken naar andere oplossingen. Wat gaat Wijchen doen? Kernachtig Wijchen stelt hier vragen over.

Een belangrijk deel van de ingezamelde kunststof verpakkingen is van een zeer slechte kwaliteit en daardoor niet geschikt voor hergebruik en kan dus niet meer worden ingezet als grondstof. Daarnaast blijkt het huidige systeem maar een zeer geringe (0,1-0,15 procent) bijdrage te leveren in het terugdringen van de uitstoot van CO2.

Martijn Verharen heeft, namens Kernachtig Wijchen, het college gevraagd of zij bekend zijn met het onderzoekrapport van het CPB en in hoeverre dit onderzoek invloed heeft op het nieuwe afvalbeleid va de gemeente Wijchen waarbij men met name inzet op het meer inzamelen van kunststofverpakkingen.

Tekst CPB Artikel

Plastic afval recyclen heeft weinig effect op milieu

Vandaag, 06:28

Economie

ANP

Geschreven door

Ben Meindertsma en Eva Wiessing

Het huidige systeem van plastic-inzameling levert weinig milieuwinst op, concludeert het Centraal Planbureau in een studie die vandaag verschijnt. Het CPB roept daarom de overheid op om niet nog meer kunststof verpakkingen in te zamelen, maar te kijken naar andere oplossingen.

In bijna heel Nederland worden plastic verpakkingen apart, of in combinatie met blik en drinkpakken, ingezameld. Een deel van het ingezamelde kunststof (vooral flessen) wordt gerecycled tot nieuwe plastic producten.

Maar het grootste deel bestaat uit een stroom afval van slechte kwaliteit (pakjes en folies), die niet erg geschikt is voor hergebruik. Een deel daarvan wordt opgeslagen om eventueel gerecycled te worden, of wordt alsnog verbrand, stelt het CPB.

Plastic afval inzamelen amper beter voor milieu
De bijdrage van dit systeem aan de vermindering van de CO2-uitstoot is volgens het CPB gering. De uitstoot die met het recyclen wordt verminderd is ongeveer 0,1 tot 0,15 procent van de totale uitstoot in Nederland. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van minder dan een procent van al het wegverkeer in Nederland. “Dit lijkt bescheiden in verhouding tot de omvang van de maatregel”, stelt het CPB in het rapport. Het huidige systeem van inzamelen en recycling kost ongeveer 150 miljoen euro per jaar.

Voor het probleem van de plasticsoep, de afvalopeenhoping van microplastics in de zee, kan de huidige manier van inzamelen zelfs een averechts effect hebben. Veel gemeenten belonen burgers om zo min mogelijk restafval in te leveren. “Een bijkomend effect van het sturen op de hoeveelheid restafval van huishoudens is dat hiermee de kans op vervuiling van groente- en tuinafval toeneemt”, aldus de onderzoekers.

Sommige mensen gooien schijnbaar plastic bij het gft-afval als ze moeten betalen voor de hoeveelheid restafval die ze mogen inleveren. Op dit moment bestaat 1 tot 2 procent van het gft-afval uit plastic. Dat wordt vermalen en belandt via compost in het oppervlaktewater.

De onderzoekers concluderen dat het recyclen van verpakkingen ook geen oplossing vormt voor het zwerfafval in Nederland. Het huidige systeem van inzamelen bevat, behalve statiegeld, namelijk geen enkele prikkel om minder verpakkingen op straat te gooien.

Plastic berg
Een extra reden om na te denken over alternatieve maatregelen is dat er inmiddels zoveel plastic wordt ingezameld van slechte kwaliteit, dat het steeds lastiger wordt om afzetmogelijkheden te vinden voor deze mixstroom. Nederland exporteert een deel hiervan naar Duitsland, waar het materiaal tegen betaling verwerkt wordt. Zelf verbranden de Duitsers hun eigen mixplastics in energiecentrales.

Volgens het CPB is het daarom niet zinvol om nu nog meer plastic in te gaan zamelen omdat daarmee de plasticberg zal groeien, zonder dat het plastic gerecycled kan worden. “De milieuwinst komt daarmee onder druk te staan.”

Statiegeld
De onderzoekers dragen een aantal oplossingen aan die mogelijk meer effect zullen hebben. Zo stellen ze dat een uitbreiding van het statiegeldsysteem direct bijdraagt aan het verminderen van zwerfafval, en daarmee ook effect heeft op de plasticsoep. Het plastic zwerfafval bestaat nu voor ruim 90 procent uit verpakkingen.

Ook zouden gemeenten niet langer gestimuleerd moeten worden om zo veel mogelijk plastics in te zamelen, maar om vooral goede kwaliteit plastic in te zamelen, die beter kan worden hergebruikt.

Daarnaast zou de overheid maatregelen kunnen nemen om het gebruik van kunststoffen door producenten tegen te gaan, bijvoorbeeld door strengere regels.


Windmolens in Nederasselt
2017-09-13
Drie tot vijf windmolens in Nederasselt!!!!!

 

Drie tot vijf windmolens in Nederasselt

NEDERASSELT/ OVERASSELT - De weilanden tussen Overasselt en Nederasselt zijn uitermate geschikt om drie tot vijf windmolens neer te zetten. Tenminste: dat vindt het bedrijf De Wolff Nederland Windenergie uit Heerenveen. Maar niet iedereen denkt er zo over, weten ze inmiddels ook in Friesland.

Zoals het er nu naar uitziet, verwacht De Wolff dat er in 2020 of 2021 drie tot vijf windmolens kunnen staan rond de Kleefse Veerstraat tussen Overasselt en Nederasselt, tegenover Grave. ,,Dat is het meest gunstige scenario’’, zegt projectontwikkelaar Hylke Jelsma van De Wolff. Het is één van twee plannen voor windmolens in de gemeente Heumen. Het gebied waar De Wolff aan denkt, is 'een globaal gebied'. Om hoeveel windmolens het gaat, en hoe hoog die dan worden, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de windmolens op minstens 500 meter van het dichtstbijzijnde huis komen te staan. ,,Sowieso.’’

Verrommeling

De hoogte is volgens Jelsma afhankelijk van hoeveel geluid de windmolen produceert, wat de gevolgen zijn voor de natuur, en wat de minimale afstanden zijn tot de vaarwegen op de Maas.

,,We denken, dat is een inschatting, dat vijf windmolens haalbaar is. Het zouden er ook vier kunnen zijn. Meestal zie je windmolens in een lijnopstelling, want als er overal solitaire windmolens komen te staan, kan dat toch leiden tot een verrommeling van het landschap.’’

Vijf windmolens kunnen groene energie leveren voor 15.000 huishoudens, schat De Wolff.

Onrust

Jelsma stuurde een brief naar honderdvijftig adressen in de buurt. Er komt nog een informatieavond voor omwonenden. Waarschijnlijk komt er ook zo'n avond in Grave, waar de windmolens het uitzicht zullen domineren.

De eerste reacties heeft ook Hylke Jelsma al binnen. ,,Er zijn veel vragen. Die zijn veelal persoonlijk, dus daar kan ik niets over zeggen. Er is wat onrust, ook wel. Ik kan me dat ook wel voorstellen, het is een grote verandering in het landschap.’’


Knooppunt bankhoef.
2017-09-08
Knooppunt Bankhoef: Luchtvervuiling Niftrik en Hernen?

Knooppunt Bankhoef: luchtvervuiling Niftrik en Hernen?

Schriftelijke vraag van de fractie Kernachtig Wijchen

Ingediend  7 september 2017. Aanleiding:

Op 7 september 2017 heeft de rechter uitspraak gedaan in een kort geding dat Milieudefensie had aangespannen tegen de overheid m.b.t. het beleid om luchtvervuiling te voorkomen.  Volgens de uitspraak moet de overheid direct actie ondernemen tegen luchtvervuiling.

De overheid moet binnen twee weken beginnen met een plan waarmee overschrijdingen van fijnstof en NO2 (stikstofdioxide) in de lucht zo snel mogelijk worden beperkt. Uiterlijk binnen een jaar mogen er geen overschrijdingen meer zijn. Overschrijdingen zitten vooral langs snelwegen. Onderzoek door TNO wijst uit dat vooral files een forse toename geven van N02 en CO2.

Vragen:

1. Zijn er langs de A50, knooppunt Bankhoef, ter hoogte van Niftrik en Hernen, metingen uitgevoerd en zijn deze resultaten bekend?

2. Gaat de gemeente indien er geen metingen zijn uitgevoerd actie ondernemen zodat er op korte termijn wel metingen worden gedaan?


Modder op de weg
2017-09-07

Oogsttijd: modder op de weg !!!!!


 

 

Oogsttijd: modder op de weg

verkeersbord-modder  

Het najaar is weer begonnen en voor de boeren is de oogsttijd weer aangebroken. Dit betekent dat er modder op de weg kan liggen. Boeren zijn verplicht om de modder zelf op te ruimen. Om u te waarschuwen plaatsen boeren borden langs de weg.

Wat zijn de gevolgen voor de weggebruiker?

Voor de weggebruikers zijn er gevolgen als er modder op de weg ligt. Pas daarom uw snelheid aan. Houd er rekening mee dat een boer bezig kan zijn om de weg schoon te maken. Ziet u een gevaarlijke situatie? Meld dit dan altijd bij de politie via 0900 8844.

Bent u een landbouwer of grondwerker?

Als u een landbouwer of grondwerker bent, dan zijn er een aantal regels waar u zich aan moet houden. Zo moet u van te voren melden bij onze wijkbeheerder via 024 751 71 11. En u moet borden langs de weg zetten waar u rijdt. Deze borden kunt u lenen bij het ZLTO Rijk van Nijmegen. Ook als u geen lid bent, kunt u hier borden lenen.

Meer informatie

De regels voor het plaatsen van de borden staan in de folder Modder op de weg. Wilt u een papieren folder opvragen? Dan kunt u contact opnemen met François Dreuning via f.dreuning@wijchen.nl of via 024 751 72 27.

Voor de borden kunt u contact opnemen met het ZLTO Rijk van Nijmegen. U kunt Jan van Casteren bereiken via 06 22 411 315 of via zltorijkvannijmegen@zlto.nl.


Struinkalender 2017
2017-08-04
Struinkalender 2017!!!

Struinkalender 2017

 

 

1ste zondag van de maand (indien geen bijzonderheden)

 

Vertrek 11.00uur om en om Jachthaven Batavier en Gildehuis

 

 

       

 

 

Maand

   

                                                           

                                                     

 

 

Locatie

 

Januari

   

                                                                       

             Vervallen  

 

 

Februari

   

5-2-2017

 

Batavier

Maart

   

5-3-2017

 

Gildehuis

April

   

2-4-2017

 

Batavier

Mei

   

7-5-2017

 

Gildehuis

Juni

   

11-6-2017

 

Batavier

Juli

   

2-7-2017

 

Gildehuis

Augustus

   

gaat niet door

 

 

September

   

3-9-2017

 

Gildehuis

Oktober

   

8-10-2017

 

Batavier

November

   

5-11-2017

 

Gildehuis

December

 

 

3-12-2017

 

Batavier